Union of Proponents of Tradicional Chinese Medicine
UPTCM

Co je TČM

Tradiční čínskou medicínou (TČM) praktikovanou na Západě se rozumí celostní preventivní léčebný systém prověřovaný tisíce let, který vychází z taoistických principů, a jehož ústřední teorii tvoří protichůdné síly jin a jang. TČM je založena na podrobné individuální diagnostice, která posuzuje zdravotní stav celostně, jako výsledek činnosti všech vnitřních orgánů a emoční zátěže a bere v úvahu i celkovou konstituci člověka, jeho zdravotní historii a životní styl.Tradiční číst více...