Unie příznivců Tradiční čínské medicíny
UPTCM
Nefritový paraván - pian / tablety. (Pragon.cz)

Studie zjistila u tohoto typu infekcí stejnou efektivitu TČM směsi jako západních drog. Rozdíl? TČM je levnější


Autor: UPTČM

Dnes kráčí o jednu z krásných a v zimě pro mnohé nepostradatelných směsí čínské medicíny: Yuping feng san, u nás známý jako Nefritový paraván. Pro ty, kdo se orientují podle kódů profesora Leunga, můžeme dodat, že jde o směs WCE9-1700, neboli bu biaoyangqi.

Nefritový paraván je tradiční směsí, poprvé se objevuje v 15. století. Jeho doménou je prevence nachlazení, zvýšení imunity a léčba alergií a chronických bronchitid.

Složkami směsi jsou kozinec neboli huangqi, atraktylodis (baizhu) a ledebouriella (fangfeng) – všechno dobře známé čínské byliny. Huangqi má silný účinek na doplnění obranné čchi a doplňování energie plic a sleziny. Baizhu také doplňuje slezinu a čchi, čímž podporuje huangqi, které je císařem celé směsi. Fangfeng cirkuluje v povrchu těla, kde vypuzuje vítr – nosiče ostatních škodlivin, pronikajících do organismu.

U Nefritového paravánu je třeba vědět, že jej nemáme užívat, pokud už do našeho těla škodlivina pronikla. Doplňuje totiž čchi povrchu a zastavuje pocení, proto by se škodlivina nemohla dostat zase ven. V úplných počátcích nachlazení, projevujících se odporem k průvanu či větru, kýcháním, spontánním pocením atd., se však ještě uplatní.

Do hloubky se směsi budeme věnovat v dalším článku. Teď jde o její účinnost. V moderní době se množí studie, prokazující mnohé příznivé účinky Nefritového paravánu. Jedna z nejreprezentativnějších se nedávno týkala tří stovek čínských dětí:


Randomizovaná, dvojitě slepá studie

Klinická studie prokázala, že yuping feng, tradiční čínská bylinná směs, je stejně účinná jako konvenční léčiva co se týče léčby dětí trpících na opakované záněty dýchacích cest.

Tradiční čínská medicína (TČM) je odvětví, vyvíjející se zhruba od 14. století před Kristem. Dnes jde o čile se rozvíjející obor medicínského výzkumu. Přesto je bohužel mnohdy TČM odsuzována jako pseudověda a na západě na ni odborná veřejnost často hledí se značným skepticismem. Častou příčinou je nedostatek kvalitních, randomizovaných, dvojitě slepých studií (RDSS) prokazujících efektivitu a bezpečnost TČM.


Důkaz efektivity v léčbě dětí

Yuping feng (YPF) je jedna z klasických formulí TČM. Obsahuje astragalus (astragali radix, huangqi), atraktylodis velkoúbornou (atractylodis macrocephali, baizhu) a ledebouriellu rozkladitou (saposhikoviae radix, fangfeng). V Číně je tato bylinná formule často používána na léčbu opakovaných infekcí dýchacích cest. Ačkoli je všeobecně známo, že posiluje imunitu, dosud neexistoval žádný důkaz, že je efektivní v pediatrické praxi.

Aby tuto mezeru zaplnila, rozhodla se rozsáhlá skupina čínských vědců provést multicentrickou randomizovanou studii, která by zhodnotila bezpečnost i efektivitu YPF u dětí trpících opakovanými infekty dýchacích cest. Výsledky studie nedávno zveřejnil časopis Pediatric Investigation (Pediatrický výzkum). Profesor Kunling Shen, který byl vedoucím studie, vysvětluje: „Chtěli jsme provést skutečně rigorózní výzkum, jenž by objasnil terapeutický přínos YPF. Proto jsme uskutečnili velkou randomizovanou studii, tedy zlatý standard v oboru klinických studií, a nabrali pacienty z více nemocnic.“


Průběh studie

Studie se zúčastnilo 351 dětí s opakovanými infekty cest dýchacích (OIDC) ve věku od dvou do šesti let. Děti byly zařazeny do jedné ze tří skupin. První dostávala yuping feng, druhá pidotimod, tedy standardní léčivo, jehož se k léčbě OIDC užívá od devadesátých let. Třetí skupina dostávala placebo.

Aby se co nejvíce vyloučil čistě psychologický účinek léku, ani pacienti ani lékaři si nebyli vědomi, do které skupiny spadají. Vědci poté zkoumali, u jakého procenta jedinců se množství infektů snížilo na hladinu obvyklou v populaci po osmi týdnech léčby (to znamená, že se OIDC de facto vyléčilo). U všech skupiny byly také sledovány vedlejší účinky a celkový pokles počtu epizod dýchacích infektů.


TČM a konvenční medicína: stejné výsledky

Jednotlivé skupiny byly sledovány po dalších dvaapadesát týdnů po skončení vlastní studie. Během nich se pouze 39% dětí v kontrolní skupině s placebem vrátilo do normální, zdravé hladiny opakování infektů. Ve skupinách léčených TČM a klasickou medicínou to bylo mnohem více, 73% s TČM a 67% s lékem pidotimod. Dvě léčené skupiny také vykazovaly podstatně větší snížení opakování epizod OIDC i u případů, kde infekty dýchacích cest kompletně nevymizely.

Kromě toho byl u všech tří skupin podobný profil vedlejších účinků. Závěry studie tedy ukazují, že yuping feng je podobně efektivní jako pidotimod a nevykazuje, podobně jako pidotimod, ani žádné problémy z hlediska bezpečnosti. Yuping feng je ovšem levnějším, a proto ekonomicky přijatelnějším řešením pro opakované dětské infekty.

„Síla naší studie spočívá v pečlivém nastavení základních parametrů. Je dosud největší multicentrickou studií, která prokazuje, že YPF, lék tradiční čínské medicíny, je stejně efektivní jako alopatické drogy při léčbě dětských OIDC. Jde o velký krok, co se týče sdílení přínosů TČM se světem,“ řekl nám k závěrům studie profesor Žung Ma (Rong Ma), který studii vedl spolu s profesorem Shenem.Unie příznivců tradiční čínské medicíny (UPTČM)

Unie příznivců tradiční čínské medicíny (UPTČM) prosazuje právo pacientů na svobodnou volbu výběru metody léčby. Jsme toho názoru, že pacient má právo zvolit si i šetrné, přírodní, nebo celostní metody léčby, mezi něž tradiční čínská medicína bezpochyby patří. Může si je však zvolit pouze tehdy, pokud jsou součástí balíčku dostupné zdravotní péče. Začlenění tradičních medicín do systému většinově poskytované konvenční péče podporuje i Světová zdravotnická organizace (WHO).

Kdyby stávající systém zdravotní péče odpovídal výrazně více osobním potřebám občanů, ani UPTČM by si nemuselo dávat práci udržovat se při životě, ale protože tomu tak není, jsme tu pro obyvatele České republiky i celé Evropské unie, kteří tradiční medicínu využívají.