Unie příznivců Tradiční čínské medicíny
UPTCM
Union of Proponents of Traditional Chinese Medicine

O nás

Kdo jsme

  • Jsme společenství osob, které usiluje o podporu, svobodné rozvíjení a zachování co nejširších možností komplementárních přístupů ke zdraví, zejména tradiční čínské medicíny.
  • Uvědomujeme si, že udržování zdraví úzce souvisí s ochranou životního prostředí, protože lidské tělo žije z potravin, které v tomto prostředí vznikají. Znečištění prostředí, ale také způsoby pěstování plodin a chovu zvířat, bezpochyby ovlivňují náš zdravotní stav.

Co děláme a jak pomáháme

  • Spojujeme občany za účelem ochrany a rozvoje využívání metod a postupů tradiční čínské medicíny. 
  • Bojujeme proti dezinformacím o tradiční čínské medicíně.
  • Usilujeme o to, aby ji obyvatelstvo ČR, EU a členských států NATO mohlo svobodně využívat.

Pro koho tu jsme

  • Jsme tu pro lidi, kterým není lhostejná současnost a budoucnost využívání komplementárních přístupů ke zdraví. 
  • Podporují je, protože je již aktivně využívají nebo si je chtějí nechat v rezervě, kdyby je chtěli využít k doplnění své více preferované metody léčení, a to nejen pro sebe ale i své blízké.

Co je TČM

Tradiční čínskou medicínou (TČM) se rozumí celostní preventivní léčebný systém prověřovaný tisíce let, který vychází z taoistických principů, a jehož ústřední teorii tvoří protichůdné síly jin a jang.

Je individuální, celostní a bere v úvahu konstituci člověka, jeho zdravotní historii, životní styl i emoční zátěž. 

TČM se v ČR praktikuje od roku 1990. Dnes zde působí 129 terapeutů garantovaných českou Komorou TČM.


Další články

Naše motto:

O práva a svobody je nutno vést každodenní zápas. Ony nepřicházejí automaticky a nefungují samy od sebe. Potřebují uvědomělé a znalé občany jako nosiče a výkonnou ruku, kteří budou základní práva a svobody prosazovat v praxi.