Unie příznivců Tradiční čínské medicíny
UPTCM

Co je TČM


Tradiční čínskou medicínou (TČM) praktikovanou na Západě se rozumí celostní preventivní léčebný systém prověřovaný tisíce let, který vychází z taoistických principů, a jehož ústřední teorii tvoří protichůdné síly jin a jang. TČM je založena na podrobné individuální diagnostice, která posuzuje zdravotní stav celostně, jako výsledek činnosti všech vnitřních orgánů a emoční zátěže a bere v úvahu i celkovou konstituci člověka, jeho zdravotní historii a životní styl.

Tradiční čínská medicína se v ČR praktikuje od roku 1990.

Tradiční čínská medicína je systém, který byl průběžně vytvářen velmi dlouhou dobu. Nejstarší písemné záznamy se datují 400 let př. n. l. Patří k nim klasická příručka Vnitřní kniha Žlutého císaře nebo písemnosti z hrobky v Mawangdui a další. Přibližně každých sto let bylo v Číně vydáno některé ze stěžejních děl, která obohacují určité aspekty čínské medicíny, zdaleka ne všechna se však dochovala.

Čínská medicína obsahuje například akupunkturu, fytoterapii (používání stravy a bylin), masáže a cvičení (čchi-kung). To vše spojuje taoistická filosofie a její paradigmata, která tvoří páteř celého systému.

TČM člověka vnímá v souvislosti s jeho okolím, vztahy, ročním obdobím, klimatickými faktory, životním stylem a podobně. V prevenci a podpoře udržování dynamického zdraví (homeostáza) zohledňuje nejen nerovnováhy, či přímo nemoc, ale i tělesnou konstituci. Celostním přístupem napomáhá obnovovat stav vnitřní dynamické rovnováhy organismu a dokáže nejen vrátit fyzický i psychický pocit zdraví, ale pomáhá ho také dlouhodobě udržet.

Na základě tradičních přístupů lze člověku nabízet zcela individuální pomoc, ušít ji na míru“, prostřednictvím jinde nevyužívaných prostředků, což lze považovat za jeden z hlavních přínosů tradiční čínské medicíny do palety dostupné zdravotní péče.

TČM lze využívat zejména jako metodu preventivní, k podpoře udržení dynamického zdraví v době, kdy ještě nemoc dle západních medicínských praktik diagnostikována není. Je i jemnou metodou vhodnou pro děti a starší osoby. Zároveň významný potenciální přínos má TČM ve spolupráci s intervenční medicínou konvenční, tedy západní, pro doplňkovou konstituční pomoc k terapii u již rozvinutých poruch a nemocí.

S aplikací TČM může jít ruku v ruce dietetické a režimové poradenství tak, aby zájemci získali návod, jak si své dynamické zdraví (homeostázu) dlouhodobě udržet a prohloubit.


Dnes v České republice působí na 129 praktiků TČM garantovaných Komorou Tradiční čínské medicíny.


Do TČM se zahrnuje zejména podpora prostřednictvím metod jako jsou:

- Akupunktura včetně akupresury

- Masáže tuina, včetně akupresury

- Moxování a baňkování

- Dietetika, výživové poradenství

- Fytoterapie, využití bylinek, celosvětově osvědčených přírodních produktů 

- Čchi-kung, tělesná energetická zdravotní cvičení
POZNÁMKA: Termín „tradiční čínská medicína“ může být poněkud matoucí, protože má dnes hned několik významů. V původním slova smyslu označuje starověkou klasickou čínskou medicínu. Další variantou je medicínský systém, který byl vytvořen z důvodu vzniku vysokoškolského způsobu studia čínské medicíny a také nedostatku moderních léčiv a lékařů v době maoistické kulturní revoluce, selekcí z různých dřívějších názorových proudů. Duchovní stránky z čínské verze TČM byly z části potlačeny a zdůrazněn byl materialistický pohled. V západních zemích se někde význam TČM ještě více zúžil a v praxi se tento termín stal synonymem akupunktury.