Unie příznivců Tradiční čínské medicíny
UPTCM

Kdo jsme


Jsme společenství osob, které usiluje o podporu, svobodné rozvíjení a zachování co nejširších možností komplementárních přístupů ke zdraví, zejména tradiční čínské medicíny

Udržování zdraví úzce souvisí s ochranou životního prostředí, protože lidské tělo žije z potravin, které v tomto prostředí vznikají. Člověk také z okolního prostředí čerpá vzduch a energii. Znečištění prostředí, ale také způsoby pěstování plodin a chovu zvířat, bezpochyby ovlivňují náš zdravotní stav.

Přínos světového kulturního dědictví zachovaného v tradičních medicínách rozpoznává i Světová zdravotnická organizaci (WHO), nejnověji ve své Mezinárodní klasifikaci nemocí ICD-11.

Hlásíme se k dodržování a prosazování základních lidských práv a svobod. Protože o práva a svobody je nutno vést každodenní zápas, nepřicházejí automaticky a nefungují samy od sebe, založili jsme Unii příznivců TČM, abychom se vlastní činností aktivně zapojili.