Unie příznivců Tradiční čínské medicíny
UPTCM
Účastníci konference nazvané Je čas začít spolupracovat pořádané ve spolupráci s Institutem pro TCIM/CAM, z. ú., a pracovní skupinou pro alternativní a komplementární medicínu, Poslanecká sněmovna, 20. června 2024. (Vox Populi)

Konference: Potřeba zařadit prvky akupunktury, homeopatie a biotroniky do oficiálních léčebných postupů


Strategický rámec Zdraví 2030 poukazuje na velmi nízkou zdravotní gramotnost a vysokou chronickou nemocnost české populace. Oba faktory přispívají významnou měrou k obrovské nákladovosti našeho systému zdravotnictví. Cílem konference je nastolit spolupráci mezi lékařskou veřejností a praktikujícími jiných oborů.

Konference pořádaná na půdě Poslanecké sněmovny si klade za cíl nastolit spolupráci mezi lékařskou veřejností a praktikujícími lékaři z jiných oborů. Výstupy z konference by měly podle pořadatelů „podnítit institucionální spolupráci a případné legislativní návrhy“, které by pomohly začlenit medicínské postupy akupunktury, homeopatie nebo biotroniky, které prokazatelně fungují, do oficiálních léčebných postupů a vyučovaných medicínských oborů.

Akci uspořádali poslankyně Margita Balaštíková a senátor Herbert Pavera ve spolupráci s Institutem pro TCIM/CAM, z. ú., a pracovní skupinou pro alternativní a komplementární medicínu.

Přednášející představili studie účinků akupunktury, homeopatie nebo biotroniky na podrobně zdokumentovaných případech pacientů z České republiky, léčených těmito metodami. Pacienti byli dlouhodobě sledováni, jejich zdravotní stav se pomocí těchto metod výrazně zlepšil. Došlo k uzdravení, případně k rychlejšímu zotavení.

Tyto metody by měly být podle organizátorů akce začleněny ve prospěch pacientů a obecně všech obyvatel České republiky, do standardních medicínských postupů, ať už jako podpůrné metody pro rychlejší zotavení po invazivní léčbě, ale také jako regulérní hlavní léčebné postupy.

Přizváni byly také zahraniční hosté, kteří představili zahraniční modely spolupráce, své zkušenosti se zahraniční institucionální podporou a praxí a hovořili o oborech Tradiční komplementární a integrativní medicíny (TCIM), které sami dlouhodobě praktikují.

Záznam konference


Účastníci konference

MUDr. Hana Váňová – homeopatie

Prof. Mgr. Radko Tichavský – homeopatie v zemědělství

Prof. MUDr. Ing. Petr Fiala Ph.D. – akupunktura

Prim. MUDr. Peter Olšák – akupunktura

Tomáš Pfeiffer – biotronika

Amarjeet S Bhamra – zkušenosti s TCIM ve Velké Británii

Dr. John Hughes PhD, BSc (Hons), Lic. Ac – zkušenosti s TCIM ve Velké Británii

Nora Laubstein – zkušenosti s TCIM v Německu

Federico Palla – zkušenosti s TCIM v Itálii