Union of Proponents of Tradicional Chinese Medicine
UPTCM

Kdo jsme

Jsme společenství osob, které usiluje o podporu, svobodné rozvíjení a zachování co nejširších možností komplementárních přístupů ke zdraví, zejména tradiční čínské medicíny. Udržování zdraví úzce souvisí s ochranou životního prostředí, protože lidské tělo žije z potravin, které v tomto prostředí vznikají. Člověk také z okolního prostředí čerpá vzduch a energii. Znečištění prostředí, ale také způsoby pěstování plodin a chovu zvířat, bezpochyby číst více...