Union of Proponents of Tradicional Chinese Medicine
UPTCM
Čínská medicína, dědictví starověké Číny, je jedním z vzácných příkladů lékařství, které přežilo v živé tradici několik tisíciletí. (tcm.cz)

Český výzkum tradiční čínské medicíny bude prezentován na mezinárodním setkání akupunkturistů v Číně


Světová federace společností pro akupunkturu a moxování (WFAS) pořádá od 15. do 18. listopadu již dvacáté osmé mezinárodní sympozium o akupunktuře a moxování [1]. Na sympoziu zazní také výsledky českého výzkumu, které přednese MUDr. Ludmila Bendová.

Česká studie (pdf) bude prezentována v rámci bloku Tradiční čínská medicína ve střední a východní Evropě. Výzkum z roku 2018 nazvaný Jak vidí léčbu tradiční čínskou medicínou její uživatelé, provádělo Centrum pro sociologii medicíny a zdravotnictví (CESMEZ) ve spolupráci s Komorou tradiční čínské medicíny a 1. školou tradiční čínské medicíny.

„Výzkum se podařilo zorganizovat hlavně díky PhDr. Evě Křížové, PhD., vedoucí CESMEZu, a jejímu zájmu o tradiční čínskou medicínu,“ uvádějí stránky 1. školy tradiční čínské medicíny. „Výsledky sociologické studie dopadly tak dobře jen díky spolupráci všech pacientů a praktiků čínské medicíny v České republice.“

Zjednodušenou grafickou prezentaci výsledků výzkumu naleznete zde. Výzkum se prováděl na vzorku 378 účastníků , kteří vyplnili on-line anonymně zhruba 30 minutový dotazník. Všichni účastníci studie byli pacienty „18 kvalifikovaných terapeutů, členů české Komory tradiční čínské medicíny“. Sbírání dat probíhalo od února do srpna 2018

Studie ukazuje, s jakými obtížemi lidé za praktiky tradiční čínské medicíny převážně přicházejí a jak jsou s výsledky léčby spokojeni.

Mezinárodní sympozium o akupunktuře a moxování považují čeští experti tradiční čínské medicíny za „nejrenomovanější mezinárodní setkání specializující se na téma akupunktury a moxování“.

Loňského ročníku se podle pořadatelů účastnilo 700 delegátů a jejich prezentace sledovalo on-line na 10 milionů diváků.

Letos se sympozium koná v čínském městě Ču-chaj. Budou se konat také setkání a živé přenosy on-line, ke kterým se mohou připojit zájemci o sledování. Jednacím jazykem celého sympozia je angličtina.

Sympozium má podle pořadatelů vybudovat platformu pro výměnu nejnovějších dat, výzkumů, názorů, odborných zkušeností, informací o předpisech, technologiích a službách v oblasti akupunktury a moxování.

Prezentovány zde mají být teoretické studie, vědecké výzkumy a klinické zkušenosti. Diskutovány budou oblasti vzdělávání, strategie rozvoje, standardizace nebo ochrany vlastnických práv.

V rámci bloku Tradiční čínská medicína ve střední a východní Evropě, na kterém bude přednášet MUDr. Ludmila Bendová, současně vystoupí další evropští představitelé tradiční čínské medicíny z Polska, Rumunska, Maďarska, Moldavska, Srbska a Černé Hory.

MUDr. Ludmila Bendová

Ludmila Bendová je expertka na tradiční čínskou medicínu a členka Komory tradiční čínské medicíny. V roce 2018 komentovala situaci tradiční čínské medicíny následovně.

„V současné době je v Evropě 20 států, které vyžadují pro praxi čínské medicíny specializované zdravotnické studium, a nikoli lékařský diplom. Oba obory, tedy jak západní, tak i východní medicína, vyžadují plné nasazení a celoživotní vzdělávání. Nelze je dělat skutečně kvalitně oba najednou. Máme v Česku dvě školy čínské medicíny, jejichž studium se blíží vysokoškolskému a přednáší na nich i čínští vysokoškolští profesoři…“ Více zde…POZNÁMKY:

[1] Akupunktura je léčebná metoda čínské medicíny, která je založena na poznání souvislostí mezi povrchem lidského těla (akupunkturními body) a vnitřními orgány. Stimulací určitých míst povrchu těla lze působit na vnitřní orgány. Některé akupunkturní body slouží i k diagnostice, jejich bolestivost může ukázat nemocný orgán ještě dříve, než dojde k závažnému onemocnění. Ke stimulaci akupunkturních bodů se využívají jehličky, moxování (prohřívání) a další metody. (zdroj)