Union of Proponents of Tradicional Chinese Medicine
UPTCM
Mezinárodní klasifikace nemocí takzvaná ICD 11, kterou vydává Světová zdravotnická organizace (WHO).

Číselník nemocí WHO ICD-11 zahrnuje nově také kategorii TČM, proč ji české zdravotnictví nevyužívá?


Informace k číselníku nemocí WHO ICD-11, kde je nová kategorie zahrnující TČM

Mezinárodní klasifikace nemocí takzvaná ICD-11 [1], kterou vydává Světová zdravotnická organizace (WHO), je považována za globální standard pro diagnostické zdravotní informace.

ICD-11, což je určitý číselník nemocí, obsahuje v roce 2019 novou kategorii zahrnující Tradiční čínskou medicínu (TČM). Tento číselník umožňuje v elektronických zdravotních kartách, ale i v budoucnu v receptech, uvádět kódy jak západní medicíny, tak právě nově i medicíny čínské. Díky těmto záznamům může dojít k vyhodnocování činnosti a výsledků TČM, ale také může pacientům pomoci, aby měli jejich lékaři lepší přehled.

Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a souvisejících zdravotních problémů (ICD) je základem zdravotních statistik. Mapuje stav člověka od narození do smrti: všechna zranění nebo onemocnění, se kterými se v životě setkáváme - a cokoli, na co bychom mohli zemřít - jsou kódována, uvádějí stránky WHO.


V souvislosti s číselníkem nemocí WHO ICD-11, kde je nová kategorie zahrnující TČM, jako příjemci péče požadujeme po státu plné využití benefitů této 11. revize.


Zájemci o různé druhy přístupu ke zdraví, jeho udržování a léčení, by mohli těžit prospěch z této 11. revize WHO, pokud by její výsledky ministerstvo zdravotnictví využilo a zavádělo do praxe. Ministerstvo však ICD-11 v oblasti TČM nevyužívá, podobně jako neuskutečňuje začleňování tradiční a komplementární (doplňkové) medicíny do systému zdravotnictví, což je také jedním z podporovaných postupů WHO.

Příjemci péče, mohou s odvoláním na svá základní práva po státu oprávněně požadovat zajištění určitých standardů jimi preferovaného typu péče. V souvislosti s číselníkem nemocí WHO ICD-11, kde je nová kategorie zahrnující TČM, jako příjemci péče požadujeme po státu plné využití benefitů této 11. revize.

Na tvorbě nové kapitoly věnované TČM spolupracovala Korea, Japonsko, Čína a další... Jedná se o expertní výstup a znalosti společenství čítajících přibližně 2 miliardy lidí.


Proč zdravotnictví ČR nevyužívá ICD-11 pro TČM?

ICD-11 by umožňovala dávat výsledky činnosti TČM do korelace se Západní medicínou. Jak chce ministerstvo zdravotnictví hodnotit a vyhodnocovat výsledky léčení, které dnes v České republice vyhledávají tisíce lidí, plátců daní a zdravotního pojištění, když neimplementuje ICD-11 po oblast TČM?


Dnes v České republice působí na 129 praktiků TČM garantovaných Komorou TČM.


Aparát ministerstva zdravotnictví a jeho kontrolní orgány (SUKL, SZÚ) jsou placeny z daní občanů nikoliv ze zdravotního pojištění. Daňová politika je dohodou občana a firmy se státem, že stát zabezpečí bezpečnost, spravedlnost a další oblasti, které si vyhrazuje a za to mu občan a firma poskytují část svých peněz a jiných statků.

Jak tato dohoda funguje v praxi? Zabezpečuje stát tuto oblast ve prospěch občanů nebo upřednostňuje pouze určité skupiny (Západní medicínu potažmo farmaceutické společnosti, které prodávají léčiva), zatímco jiným (tradiční a doplňková medicína) brání ve vstupu do systému zdravotnictví?Poznámky: [1] International Classification of Diseases 11th Revision (ICD 11), The global standard for diagnostic health information