Union of Proponents of Tradicional Chinese Medicine
UPTCM
Vítejte na stránkách Unie příznivců tradiční čínské medicíny!

Informujeme o tradiční čínské medicíně (prospěšnost, zákony, historie...)


Prohlédněte si stránky UPTČM 

Co u nás můžete najít a proč stránky provozujeme? 

Naším záměrem je pozitivním způsobem bojovat proti dezinformacím o možných přínosech tradiční čínské medicíny (TČM).

Jsme společenství osob, které usiluje o podporu, svobodné rozvíjení a zachování co nejširších možností komplementárních přístupů ke zdraví, zejména tradiční čínské medicíny. Chceme sloužit jako informační zdroj pro veřejnost, zákonodárce, soudce, novináře a další v souvislosti s vyškrtnutím profese praktika TČM ze zdravotnických profesí.

Sledujeme vývoj zákonů upravujících praxi TČM, a chceme docílit toho, aby se TČM stala plnohodnotnou doplňkovou léčbou zdravotnického systému ČR. Přinášíme názory příjemců péče TČM a také praktiků TČM a právníků na situaci čínské medicíny v ČR.

Jsme tu pro lidi, kterým není lhostejná současnost a budoucnost využívání komplementárních přístupů ke zdraví, protože je již aktivně využívají nebo si je chtějí nechat v rezervě, kdyby potřebovali doplňkové postupy ke své více preferované metodě, a to nejen pro sebe ale i své blízké.

Aby mohly být tradiční medicíny občanům dostupné a rozvíjet se, je zapotřebí k tomu vytvářet vhodné prostředí. Jedním z faktorů je dobrá informovanost veřejnosti, zákonodárců i odborníků působících v oblasti péče o zdraví o možných přínosech TČM.


Nabízíme relevantní informace a pomáháme v orientaci v současné situaci TČM v České republice, ale i v evropském či celosvětovém kontextu.


Co je TČM?

Tradiční čínskou medicínou (TČM) praktikovanou na Západě se rozumí celostní preventivní léčebný systém prověřovaný tisíce let, který vychází z taoistických principů, a jehož ústřední teorii tvoří protichůdné síly jin a jang. TČM je založena na podrobné individuální diagnostice, která posuzuje zdravotní stav celostně, jako výsledek činnosti všech vnitřních orgánů a emoční zátěže a bere v úvahu i celkovou konstituci člověka, jeho zdravotní historii a životní styl. Více zde...

Světová zdravotnická organizace (WHO) doporučuje autorům národních zdravotních politik vytvářet řešení, která přinesou širší vize způsobů podpory zdraví a zvýšení pacientovy autonomie.


TČM se v České republice rozvíjí již od roku 1990.


Jaká je úroveň praktiků TČM v ČR?

V současné době je v Evropě 20 států, které vyžadují pro praxi čínské medicíny specializované zdravotnické studium, a nikoli lékařský diplom. Oba obory, tedy jak západní, tak i východní medicína, vyžadují plné nasazení a celoživotní vzdělávání. Nelze je dělat skutečně kvalitně oba najednou, říká expertka na tradiční čínskou medicínu Ludmila Bendová, jedna z prvních praktiků TČM v České republice.

V Česku existují dvě státem neakreditované školy čínské medicíny, které ji vyučují v několikaletém studiu. Přednáší na nich i čínští vysokoškolští profesoři. V mezinárodním žebříčku vysokých škol, který zpracovává poradenská společnost QS, je jedenáct čínských univerzit mezi stovkou nejlepších vysokých škol,“ dodává Bendová. Více zde...


Dnes v České republice působí na 129 praktiků TČM garantovaných Komorou Tradiční čínské medicíny.


Podporujeme diskusi o TČM v ČR

Přinášíme zprávy o diskusi v českých médiích a názory praktiků čínské medicíny.

Vysvětlujeme a uvádíme na pravou míru některé mýty, které se o TČM v mediálním prostoru šíří.
Pokud chcete redakci poskytnout další informace související s tématikou nebo máte dotaz - neváhejte nás kontaktovat - redakce@uptcm.cz.