Unie příznivců Tradiční čínské medicíny
UPTCM
Zasedací sál Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. (CC BY-SA 3.0)

Monitorujeme: Zprávy o vývoji legislativy týkající se TČM


Zákon o léčitelských službáchNávrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích

Připomínkové řízení k návrhu zákona, který má upravit problematiku léčitelů mimo zákon č. 96/2004 Sb. bylo 16. ledna 2019 ukončeno. Od té doby nebyl zaznamenán ve věci žádný vývoj.


TČM má být nově zahrnuta jako léčitelství do zákona o léčitelských službách.

(Vláda České republiky) Verze návrhu zákona do připomínkového řízení, termín připomínek 12.12.2018 - 15.1.2019

(Zákony pro lidiZákon zavádí tyto principy regulace...

(Ministerstvo zdravotnictví ČRNávrh zákona je projednáván v meziresortním připomínkovém řízení.

(Hospodářská komora České republiky) Návrh zákona si klade za cíl upravit problematiku léčitelů mimo zákon č. 96/2004 Sb.

TIP: Diskuse o DM a ZM na stránkách Pirátů


Čtěte také: Prvky komplementární a alternativní medicíny v českém právu (18. listopadu 2019 / prof. JUDr. Ivo Telec, CSc.)Paralela mezi soudem o homeopatii a praktikováním TČM

(19. září 2019) Rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ČR rozhodl: Homeopatie nenaplňuje znaky zdravotní služby, jak ji definuje zákon. Její účinky nejsou vědecky prokázané. Pokud nelze homeopatii poskytovat podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, pak se nemůže jednat o zdravotní službu.

Přesto však: „Je právem občanů, jako svobodných jedinců, pokusit se řešit své zdravotní obtíže i metodami, které podle aktuálních vědeckých poznatků žádné účinky nemají, pokud nejsou uváděni v omyl o tom, že by se jednalo o zdravotní službu podle zákona o zdravotních službách. Stát jim nemá bránit v hledání jejich štěstí, ačkoliv se může domnívat, že se jedná o cestu neefektivní,“ uvedl soudce zpravodaj Petr Mikeš. Více zde...

Související: Názor Romana Jocha na problematiku očkování - „Stát nemá žádné oprávnění nutit lidi proti jejich vůli, aby si do sebe nechali vpravit cizí substanci, ať z jakéhokoli důvodu. Pokud se experti domnívají, že je něco dobré nebo v zájmu obecného dobra, musí to být vnuceno celé společnosti. Svým způsobem je to nejvíce netolerantní forma vlády. Expert si myslí, že je-li expert, má právo vládnout, pokud možno absolutně.“ Více zde...Klíčové (finanční) otázky pacienta TČM

- platím si zdravotní pojištění z vlastních peněz a stát mi nechce umožnit, abych tyto peníze investoval do metody léčení, kterou si sám svobodně zvolím? Proč, když se jedná o moje vlastní peníze?

- mám z ústavy právo na to zvolit si sám svobodně za co utratím svoje peníze? Pokud ano, proč nemohu investovat peníze, které mě stát nutí platit za zdravotní pojištění, do léčebné metody, kterou si sám zvolím?


Vývoj zákona o léčitelství (v médiích)


Nové právní zakotvení alternativní medicíny

26. dubna 2019 (Právní prostor)

Nutnost legislativního zakotvení problematiky léčitelských služeb je dána zvyšujícím se počtem osob v České republice poskytujících služby v oblasti komplementární a alternativní medicíny. Proto loni na podzim Ministerstvo zdravotnictví ČR připravilo návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích.


Kritici považují zákon o léčitelích za bezzubý 

21. ledna 2019 (Medical Tribune)

Navrhovaný zákon o léčitelích sklidil mnoho zásadních připomínek. Ze 34 organizací, které v připomínkovém řízení zaslaly své připomínky, jich...


Každý může být léčitelem s posvěcením státu. Podle chystaného zákona se stačí jen zaregistrovat

10. ledna 2019 (Česká justice)

Žádné prokazování jakýchkoliv znalostí o zdraví, nemoci, či lidském těle, jak je tomu například v Německu. Léčitelem v Česku se bude moci stát úplně každý, kdo je bezúhonný, svéprávný, nahlásí se na krajském úřadě a obětuje jeden tisíc korun na „zápisné“. Bude pak zanesen do Národního registru léčitelů a musí vést záznamy o poskytnutých službách. Vyplývá to ze znění návrhu zcela nového Zákona o léčitelských službách, který připravilo ministerstvo zdravotnictví a ještě na sklonku loňského roku předložilo k připomínkám. Jeho cílem je prý oddělit „slušné“ léčitele od „neslušných“, či „nebezpečných“...


Zákonodárci: Léčitelství není medicína

11. leden 2019 (Vitalia)

Tradiční čínská medicína (TČM) je u nás na jednu stranu stále populárnější, současně proti ní existuje řada výhrad. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch připravuje úpravu legislativy – nový zákon o léčitelských službách, lidově „zákon o léčitelství“, ve kterém má být mimo jiné jasně stanoveno, že TČM už nebude považována za obor zdravotnictví.


Milionová pokuta i zákaz praxe 10 let. Zdravotnictví plánuje zavést přísnější pravidla pro léčitele

20. prosince 2018 (Český rozhlas)

Léčitelům, kteří svou praxi neohlásí krajskému úřadu, bude podle návrhu zákona hrozit pokuta 100 tisíc korun, při opakovaném přestupku až milion korun a deset let zákazu činnosti. Zákon, který nyní odeslalo ministerstvo zdravotnictví do připomínkového řízení, počítá také s odpovědností za způsobenou škodu nebo povinným vedením dokumentace...


Vzniká nový zákon o léčitelích. Stát je chce mít pod kontrolou

10. listopadu 2018 (I-dnes)

Lidé vyhledávají alternativní medicínu z mnoha různých důvodů. Léčitelé, kteří pomoc nabízejí, teď ale budou mít nové povinnosti. Ministerstvo zdravotnictví připravilo první zákon, který reguluje služby jako je akupunktura, homeopatie či bylinkářství. I kvůli tomu, aby se klienti mohli později v případě zdravotních následků bránit...


Zákon o léčitelích: ministerstvo chce mantinely pro čínskou medicínu i další alternativní směry

20. června 2018 (Vitalia)

Tradiční čínská medicína (TČM) je v tuzemsku velmi populární. Existují proti ní ale i výhrady. Na základě návrhu Senátu nyní ministerstvo zdravotnictví v čele s ministrem Adamem Vojtěchem připravuje nový zákon o léčitelství. V něm by bylo jasně uvedeno, že TČM už nadále nebude považována za obor zdravotnictví. Zmiňovaná úprava legislativy má navíc i podporu v dolní komoře parlamentu.


Připravíme zákon o léčitelství, který nastaví jasná pravidla, říká ministr Adam Vojtěch

1. června 2018 (Ministerstvo zdravotnictví)

Dát jasná pravidla léčitelům. Tak by podle Blesku měl vypadat boj proti šarlatánům! To si od nově vznikajícího zákona slibuje i ministr zdravotnictví v demisi Adam Vojtěch (31). Jak ale zajistit, aby byl potrestán ten, kdo radí léčit rakovinu milencem, a ne třeba bylinkářka? 2018Novela zákona o nelékařských zdravotnických povoláních

Zde je možné sledovat vývoj zákona v Senátu, Poslanecké sněmovně, Vládě...

VÝSLEDEK: Změnou zákona o nelékařských zdravotnických povoláních (Zákon č. 284/2018 Sb.) byla Tradiční čínská medicína 28. 12. 2018 vyškrtnuta ze zákona o nelékařských zdravotních povoláních.Původní znění zákona z roku 2017 (zahrnující TČM)

§ 21d

Odborná způsobilost k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání terapeuta tradiční čínské medicíny se získává

a) absolvováním nejméně tříletého studia v akreditovaném bakalářském studijním oboru tradiční čínská medicína,

b) získáním odborné způsobilosti k výkonu povolání všeobecné sestry, ergoterapeuta, nutričního terapeuta nebo farmaceutického asistenta a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu tradiční čínská medicína, nebo

c) získáním odborné a specializované způsobilosti k výkonu povolání fyzioterapeuta a absolvováním akreditovaného kvalifikačního kurzu tradiční čínská medicína.

(2) Za výkon povolání terapeuta tradiční čínské medicíny se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické nebo léčebně rehabilitační péče. Dále může terapeut tradiční čínské medicíny vykonávat činnosti v rámci léčebné péče pod odborným dohledem lékaře se specializovanou způsobilostí nebo specialisty tradiční čínské medicíny.

§ 21e

Odborná způsobilost k výkonu povolání specialisty tradiční čínské medicíny

(1) Odborná způsobilost k výkonu povolání specialisty tradiční čínské medicíny se získává absolvováním

a) nejméně pětiletého studia v akreditovaném magisterském studijním oboru tradiční čínská medicína, nebo

b) nejméně pětiletého studia v akreditovaném magisterském studijním oboru tradiční čínská medicína a základy všeobecného lékařství.

(2) Za výkon povolání specialisty tradiční čínské medicíny se považuje činnost v rámci preventivní, diagnostické, léčebně rehabilitační nebo léčebné péče.“.

161. V § 90 se na konci odstavce 2 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno j), které zní:

„j) minimální požadavky na studijní programy a vzdělávací programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání terapeut tradiční čínské medicíny a na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu povolání specialista tradiční čínské medicíny.“.

Zdroj:Poslanecká sněmovna (úryvky z diskuse)
3. října 2018

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, jenom se vyjádřím k panu poslanci Třešňákovi ohledně toho zákona o léčitelství. Já už jsem tady říkal v rámci druhého čtení, my ten zákon skutečně máme v první verzi připravený, teď je ve vnitřním připomínkovém řízení v rámci baráku, to znamená, nechceme ho zatím publikovat, ale to nemá vůbec žádný vliv a nemá to úplně souvislost s tím, co tady projednáváme. Pokud schválíme tuto senátní novelu zákona, tak to v žádném případě neznamená, že tradiční čínská medicína bude zakázána na území České republiky a nikdo již nebude moci ji využívat. To s tím vůbec nemá souvislost. Toto se týká vzdělávání. To je oblast vzdělávání a to měníme, nikoliv využívání této služby, která tady byla vždy a bude tady nadále a bude ji možno využívat ze strany občanů bez jakéhokoliv problému.

To, co my řešíme v zákoně o léčitelství, ani není vlastně otázka tradiční čínské medicíny. Je to vlastně úprava alternativních způsobů poskytování zdravotních služeb spíše ve smyslu nastavení procesních otázek, vedení dokumentace atd., nikoliv že řekneme, že tradiční čínská medicína je povolena nebo není povolena. Děkuji.

Zdroj:

Celá diskuse ke 3 čtení zákona

120. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 105/ - třetí čtení18. září 2018 

Téma: Co je TČM a aprobační zkouška

Poslanec Vlastimil Válek: Vážený pane předsedající, dámy a pánové. Jednak bych paní senátorce chtěl poděkovat, že se to sem vrátilo, že se to konečně nějak vyřeší, a chtěl bych upozornit na jednu věc. Bezesporu existuje něco, co se jmenuje ať už tradiční čínská medicína, nebo čínská medicína, protože i na Wikipedii, a nebudu se bavit o odborné literatuře, najdete rozdíl mezi těmi dvěma termíny. Nicméně já bych pro účel budoucího zákona o nelékařských povoláních velmi ocenil, aby bylo jasně definováno, čemu my v České republice říkáme tradiční čínská medicína. A obecně bychom měli definovat, čemu říkáme léčitel, protože my používáme termíny a terminologii a úplně nevím, jestli se shodneme na tom, co ty termíny znamenají. Pokud bych se snížil k bulvárnímu tisku, tak pod termínem tradiční čínská medicína se tam objevují absurdní léčitelské praktiky, a všichni z nás, co jsme tady lékaři, víme, že to za tradiční čínskou medicínu nepovažujeme. A předpokládám, že to za ni nepovažují ani kolegové nelékaři v našich řadách, že to nepovažuje nikdo z nás, co jsme tady.

Na druhé straně se domnívám, že to dominantní vnímání Sněmovny je, že tradiční čínská medicína je akupunktura, možná akupresura. Ale pak by toto mělo být někde definováno, že pro účely té konkrétní legislativní normy je toto tradiční čínská medicína. Takto není v žádné, alespoň já jsem na to nenarazil, odborné literatuře tradiční čínská medicína jasně definována. To považuji za hlavní kámen úrazu toho problému. Jsem velmi rád, že se snad ten zákon posune k realizaci, protože ho nelékaři potřebují, a podporuji pozměňovací návrhy, které tady zazněly, a to především aprobační zkoušku.

Aprobační zkouška je z mého pohledu velmi komplikovaný problém a velmi komplikované téma. Musíte si uvědomit, a zřejmě to většina z vás ví, že v České republice studuje na lékařských fakultách velké množství studentů samoplátců, kteří studují v anglickém jazyce. Studují šest let v anglickém jazyce. Znají anglickou terminologii, studují z anglických učebnic a státní zkoušky dělají v anglickém jazyce. Nedělají je v češtině, ale dělají je v anglickém jazyce. Nikdo je nikdy celých šest let nezkouší odborné předměty v češtině, zkouší je v angličtině. Tito studenti, když dostudují, mají znalosti jako čeští studenti, jediný rozdíl je, že celý průběh studia absolvovali v angličtině. Aby mohli pracovat v České republice jako lékaři, musí udělat státní jazykovou zkoušku, ale ne z odborné češtiny, tedy medicínské češtiny, chcete-li, ale ze znalosti jazyka českého. Z mého pohledu zásadní problém, a velmi podobná situace je v Maďarsku. Nedávno jsem toto diskutoval s ředitelem jejich onkologického ústavu a s rektorem budapešťské univerzity. Velmi podobná situace je v Maďarsku, kdy také mají obrovské množství anglických studentů, dokonce jedna lékařská fakulta učí pouze v anglickém jazyce, a tito absolventi, když zůstávají, tak samozřejmě musí udělat jazykovou zkoušku v maďarštině, ale nedělají odborné zkoušky.

A teď se podívejme na aprobační zkoušku. Student, pokud studuje v některé zemi mimo Evropskou unii, nebo lisabonský prostor, ono zase je potřeba to přesněji specifikovat a definovat, tak musí mít nostrifikaci, což je v podstatě proces, který realizují lékařské fakulty. A ta lékařská fakulta posuzuje shodu mezi studiem, které absolvoval, a které by absolvoval u nás. Na nostrifikaci se podílí jednotliví profesoři, jednotliví akademici na té lékařské fakultě, takže pokud dělá nostrifikaci naše lékařská fakulta v Brně, tak já dostanu vždycky, jak absolvoval ten student na jejich škole předmět radiologie a zobrazovací metody, zda měl stejnou dotaci hodin, zda měl ten předmět stejný obsah, zda končil ten předmět zkouškou, a posuzuji, zda tam byla shoda. Neposuzuji samozřejmě jeho znalosti, ale tu shodu. A pokud získá ten student nostrifikaci, tak ta lékařská fakulta říká: Tento student absolvoval lékařskou fakultu, která má všechny parametry srovnatelné s lékařskými fakultami v České republice. Nestudovali v českém jazyce.

A teď tento student má dělat aprobační zkoušku. Jenže aprobační zkouška není zkouška znalostí češtiny, ale je to zkouška odborných znalostí češtiny. Vy všichni, co jste studovali na vysokých školách, víte, že terminologie v jednotlivých jazycích je rozdílná. Většina z nás, nebo všichni, co jsme studovali lékařské fakulty, známe velmi dobře medicínskou terminologii v angličtině, známe ji velmi solidně v latině, ale v jiném jazyce ji známe problematicky. Byť třeba umíme dobře italsky nebo německy, španělsky, odbornou medicínskou terminologii v tomto jazyce neznáme. Znali bychom ji tehdy, kdybychom si opravdu nastudovali učebnice v tomto jazyce. A toto je problém aprobační zkoušky, a proto děkuji, že tento bod je otevřený, že ho budeme diskutovat a že budeme mít prostor nějakým způsobem tady toto upravit rozumným směrem.

Děkuji za pozornost.

Zdroj:Vývoj legislativy v ČR (v médiích)


Centrum čínské medicíny v hradecké nemocnici skončí, nebude ani klinika

11. února 2019

Centrum Tradiční čínské medicíny, které od září 2015 fungovalo ve Fakultní nemocnici Hradec Králové, končí. Nemocnice uvedla, že současná legislativa v tomto zdravotnickém zařízení neumožňuje další působení čínského specialisty...


Poslanci škrtli čínskou medicínu jako zdravotnický obor, má jít o léčitelství 

3. října 2018

Tradiční čínskou medicínu škrtli ze seznamu zdravotnických oborů poslanci. Návrh, se kterým přišli senátoři, měl podporu ministra zdravotnictví Adama Vojtěch z hnutí ANO. „V žádném případě to neznamená, že tradiční čínská medicína bude zakázána,“ řekl před hlasováním o zákonu poslancům ministr Vojtěch...


Vláda schválila nové obory pro zdravotní sestry, 11 jich naopak zrušila

24. července 2018

Kritizovanou odbornost terapeuta tradiční čínské medicíny nařízení ministerstva zdravotnictví neřeší. Politici se ale snaží vyškrtnout „tradiční čínskou medicínu“ přímo ze zákona. „Čínskou medicínu považuji spíše za obor léčitelský, ne zdravotnický,“ řekla ve Sněmovně poslankyně ANO Jana Pastuchová při projednávání zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Zákon podpořili poslanci v prvním čtení. A podpořil to i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch...


Poslanci škrtají „čínskou medicínu“ ze zákona. Vidí ji jako léčitelství

30. května 2018

Politici se snaží vyškrtnout „tradiční čínskou medicínu“ ze zákona. „Čínskou medicínu považuji spíše za obor léčitelský, ne zdravotnický,“ řekla ve Sněmovně poslankyně ANO Jana Pastuchová při projednávání zákona o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání. Zákon podpořili poslanci v prvním čtení.


Nahrazovat západní lékařství čínskou medicínou je nesmysl

8. března 2018 (Česká pozice)

Expertka na tradiční čínskou medicínu Ludmila Bendová v rozhovoru mimo jiné říká: „V současné době je v Evropě 20 států, které vyžadují pro praxi čínské medicíny specializované zdravotnické studium, a nikoli lékařský diplom. Oba obory, tedy jak západní, tak i východní medicína, vyžadují plné nasazení a celoživotní vzdělávání. Nelze je dělat skutečně kvalitně oba najednou.

Máme v Česku dvě školy čínské medicíny, jejichž studium se blíží vysokoškolskému a přednáší na nich i čínští vysokoškolští profesoři. V mezinárodním žebříčku vysokých škol, který zpracovává poradenská společnost QS, je jedenáct čínských univerzit mezi stovkou nejlepších vysokých škol. A Univerzita Karlova je v témže indexu, tuším, na 246. místě. Nicméně pro naše senátory je čínská medicína jen léčitelstvím...“


Míří čínská medicína znovu do vzduchoprázdna? Nepatří do zdravotnictví, míní senátoři

7. února 2018 (Lidovky.cz)

Ještě loni to vypadalo, že budou čeští pacienti chodit k čínským terapeutům stejně běžně jako do ordinací praktiků. V září začal platit zákon, který umožňuje vzdělávání nelékařských profesí, tedy i terapeutů čínské medicíny (TČM). A dokonce zaznívaly hlasy, že do budoucna by třeba akupunktura mohla být hrazena z veřejných prostředků. Poté, co se tvrdě ohradila hlavně Česká lékařská komora, se karta obrací.


Zákon o ‚čínských šarlatánech‘ prošel sněmovnou. Budeme první v Evropě, bojí se šéf komory

2. května 2017 (Lidovky.cz)

Evropský precedens. Tak hovoří o sněmovnou schválené novele zákona, která by měla uzákonit profesi specialistů tradiční čínské medicíny, prezident České lékařské komory Milan Kubek. Paragrafy by počítaly mimo jiné se třemi roky studia na terapeuta tradiční čínské medicíny, pěti lety pak na specialistu tradiční čínské medicíny. „Blud zůstane bludem a je úplně jedno, co studujete. Je to nesmysl na úrovni scholastického bádání, kolik svatých se vejde na špičku jehly,“ uvedl v rozhovoru pro server Lidovky.cz s tím, že nerozumí tomu, proč minulý týden hlasovali pro také poslanci s lékařským vzděláním.